Search
  • Sigrid Helle Hansen

Fana advokatkontor vokser

Updated: Apr 3, 2019


Ved Fana Advokatkontor er vi nå fire advokater. Advokatfellesskapet består av advokatene Richard Koester, Joanne Vaardal-Lunde, Daniel Skram Otterskred og Sigrid Helle Hansen. Med utvidelsen dekker vi et enda større spekter av fagområder, noe som kommer våre klienter til nytte.

118 views0 comments