Search
  • Sigrid Helle Hansen

Geir Kjell Andersland trer inn i fellesskapet ved Fana Advokatkontor

Vi er glade for å kunne meddele at Geir Kjell Andersland blir vår nye samarbeidspartner ved Fana Advokatkontor.

Geir Kjell Andersland vil kunne bistå våre klienter med juridisk rådgivning innen hele det velferdsrettslige fagfeltet (barnehager, barnevern, opplæring og helsespørsmål). Han har særlig kompetanse vedrørende barns rettigheter, barnevernssaker og foreldretvister.

Foruten erfaring som advokat og politiker, har han blant annet 15 års yrkeserfaring som regiondirektør i Barne- ungdoms -og familieetaten (Bufetat), 2003-2009 og som fylkesnemndsleder i fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker, 2009-2018.

Geir Kjell Andersland har forfattet flere bøker og en rekke fagartikler og aviskronikker om barne- og familierettslige tema. Han har også vært medlem av flere offentlig utvalg, blant annet «Særdomstolsutvalget «som leverte sin utredning i NOU 2017:8.

Geir Kjell Andersland er nå medlem av Barnelovutvalget som skal legge frem forslag til ny barnelov høsten 2020.

57 views0 comments

Recent Posts

See All