top of page
Advokater
Advokat Richard Koester

Richard Koester har juridisk embetseksamen fra 1983 med spesialfag i petroleumsrett. Han har lang erfaring fra advokatvirksomhet og næringliv, og har blant annet arbeidet for flere oljeselskaper, herunder også forhold som omhandler immaterialrett. Per i dag er Richard advokat for en rekke firmaer, og har ellers lang erfaring fra styrearbeid.

 

Richard driver også rådgivning overfor private innen erstatningsrett, boligrett, arbeidsrett, fast eiendom.

 


Degree, University Name, 2023
Degree, University Name, 2023


Bar Number: 44877
Admittance: 4/22/2023
Certification, Description
Certification, Descr
Civic Activity, Description

Advokat Richard Koester
Tlf: 99003335
e-post: post@fanaadvokatkontor.no
Joanne Vaardal-Lunde

Joanne Vaardal-Lunde har bred erfaring og høy kompetanse innenfor en rekke fagområder. Hun har mange års prosedyreerfaring fra fylkesnemndene og domstolene.

 

Joanne Vaardal-Lunde arbeider med personskadeerstatning, pasientskadeerstatning, arbeidsrett og ulike områder innenfor fast eiendoms rettsforhold, herunder krav om prisavslag og erstatning i forbindelse med salg av fast eiendom, samt seksjoneringssaker.

 

Joanne Vaardal-Lunde bistår også innenfor familierett, barnerett, barnevernrett, trygerett, strafferett og bistandssaker.

Joanne hjemmeside.jpg
Tlf: 90970765
e-post: jvl@fanaadvokatkontor.no

Sigrid Helle Hansen har spesialisert seg særlig innenfor familie- og barnerett, og har flere års prosedyreerfaring fra domstolene og fylkesnemndene. 

Sigrid Helle Hansen påtar seg også oppdrag innenfor opphavsrett, strafferett og bistandssaker. Hun har blant annet bred erfaring med saker hvor ND (Narkotikaprogram med domstolskontroll) er aktuelt. 

Tlf: 40071851
e-post: shh@fanaadvokatkontor.no
bottom of page