Advokater
Advokat Richard Koester

Richard Koester har juridisk embetseksamen fra 1983 med spesialfag i petroleumsrett. Han har lang erfaring fra advokatvirksomhet og næringliv, og har blant annet arbeidet for flere oljeselskaper, herunder også forhold som omhandler immaterialrett. Per i dag er Richard advokat for en rekke firmaer, og har ellers lang erfaring fra styrearbeid.

 

Richard driver også rådgivning overfor private innen erstatningsrett, boligrett, arbeidsrett, fast eiendom.

 


Degree, University Name, 2023
Degree, University Name, 2023


Bar Number: 44877
Admittance: 4/22/2023
Certification, Description
Certification, Descr
Civic Activity, Description

Tlf: 99003335
e-post: post@fanaadvokatkontor.no
Geir Kjell Andersland

Geir Kjell Andersland bistår med juridisk rådgivning innen hele  det velferdsrettslige fagfeltet (barnehager, barnevern, opplæring og helsespørsmål). Han har særlig kompetanse vedrørende barns rettigheter, barnevernssaker og foreldretvister.

Foruten erfaring som advokat og politiker, har han blant annet 15 års yrkeserfaring som regiondirektør i Barne- ungdoms -og familieetaten (Bufetat), 2003-2009 og som fylkesnemndsleder i fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker, 2009-2018.

Geir Kjell Andersland har forfattet flere bøker og en rekke fagartikler og aviskronikker om barne- og familierettslige tema. Han har også vært medlem av flere offentlig utvalg, blant annet «Særdomstolsutvalget «som leverte sin utredning i NOU 2017:8.

Geir Kjell Andersland er nå medlem av Barnelovutvalget som skal legge frem forslag til ny barnelov høsten 2020.

Joanne Vaardal-Lunde

Joanne Vaardal-Lunde har bred erfaring og høy kompetanse innenfor en rekke fagområder. Hun har mange års prosedyreerfaring fra fylkesnemndene og domstolene.

 

Joanne Vaardal-Lunde arbeider med personskadeerstatning, pasientskadeerstatning, arbeidsrett og ulike områder innenfor fast eiendoms rettsforhold, herunder krav om prisavslag og erstatning i forbindelse med salg av fast eiendom, samt seksjoneringssaker.

 

Joanne Vaardal-Lunde bistår også innenfor familierett, barnerett, barnevernrett, trygerett, strafferett og bistandssaker.

Tlf: 90970765
e-post: jvl@fanaadvokatkontor.no
Daniel Skram Otterskred

Advokat Daniel Skram Otterskred har omfattende og bred prosedyreerfaring fra domstolene. Han arbeider særlig med barnefordeling, arv- familie og skifterett, samt økonomisk oppgjør ved avslutning av ugift samliv.

Otterskred har også omfattende erfaring innenfor generell og spesiell forvaltningsrett som jurist i staten, og tar også de fleste saker som angår forhold ved forvaltningen, det være seg søknader, klage over avslag, og/eller saksanlegg mot offentlige myndigheter, instanser og institusjoner.

I tillegg tar Otterskred saker om fast eiendoms rettsforhold, herunder spørsmål knyttet til rettigheter/servitutter.

rettigheter/servitutter.

Tlf: 92269192
e-post: dso@fanaadvokatkontor.no
Sigrid Helle Hansen

Sigrid Helle Hansen har bred kompetanse innenfor en rekke fagområder, men arbeider per i dag særlig med familierett, barnefordeling, skifte, arv og opphavsrett. Hun har mange års prosedyreerfaring fra domstolene og ved fylkesnemndene. Har også hatt flere forsvareroppdrag, og påtar seg oppdrag innenfor strafferettens område. 

 

Tar også oppdrag innenfor trygderett og forvaltningsrett, med mer. 

Tlf: 40071851
e-post: shh@fanaadvokatkontor.no

©2023 by Brandt & Matthewson. Proudly created with Wix.com