Arbeidsrett

Vi bistår deg enten du er arbeidsgiver eller arbeidstaker. Oppsigelse og nedbemanning, ansettelsesavtaler, arbeidsinstrukser, personalsaker, myndighetspålagte krav til arbeidsplassen osv.

©2023 by Brandt & Matthewson. Proudly created with Wix.com