top of page
Moving In

Boligrett

 

Mange kommer i befatning med leiekontrakter, sameieavtaler og lignende i forbindelse med leilighet de disponerer. Vi bistår både med utarbeidelse, kontroll og tvisteløsning i forbindelse med slike kontrakter.

bottom of page