Business Meeting
Selskapsrett
Vi tilbyr tjenester for selskaper, blant annet knyttet til salg og oppkjøp, strategi, styrearbeid og rådgivning knyttet til drift og formelle myndighetspålagte krav.