top of page

Utlendingsrett

Vi bistår i saker vedrørende oppholds- og arbeidstillatelse, statsborgerskap, familiegjenforening og saker knyttet til visum. Vi kan bistå både i forbindelse med søknadsprosess eller eventuell klage. 

bottom of page