©2023 by Brandt & Matthewson. Proudly created with Wix.com

Barnefordeling

Vi har omfattende erfaring med håndtering av saker tilknyttet barnefordeling, og kan tilby veiledning og representasjon ifbm foreldreansvar, fast/delt bosted, samvær, opprettelse av samværsavtaler m.m.