Barnevern

En barnevernsak starter alltid opp ved at barnevernet mottar en bekymringsmelding. Meldingen kan være sendt fra en privat person, eller fra en offentlig ansatt. Dersom barnevernet har mottatt bekymringsmelding vedrørende ditt barn, anbefales det at du rådfører deg med en advokat.

©2023 by Brandt & Matthewson. Proudly created with Wix.com