top of page
Skjermbilde 2018-01-04 kl. 11.07.03.png

Trygderett

 

Vi tar saker som omhandler uføretrygd, ung ufør, dagpenger, grunn- og hjelpestønad,  arbeidsavklaringspenger, tilbakekreving av feilutbetaling fra NAV m.m. 

Klagesaker til NAV kan gi rett til fri rettshjelp dersom du har inntekt under visse grenser. 

Ung ufør
Dagpenger
Dagpenger
bottom of page