Trygderett

 

Vi tar saker som omhandler uføretrygd, ung ufør, dagpenger, grunn- og hjelpestønad,  arbeidsavklaringspenger, tilbakekreving av feilutbetaling fra NAV m.m. 

Klagesaker til NAV kan gi rett til fri rettshjelp dersom du har inntekt under visse grenser. 

©2023 by Brandt & Matthewson. Proudly created with Wix.com